top of page

 BDENTREVISTAS 

Roberto M. Lamosa, o noso xornalista de BD, entrevistará en cada número de A viñeta de Schrödinger autores/as de gran prestixio nacional e internacional. 

 

​Neste 1º número entrevista a neoiorquina Sarah Andersen, con milleiros de seguidores/as nas redes sociais e autora da serie 'Sarah's Scribbles', que acudiu no mes de maio a un multitudinario encontro na cidade de Pontevedra ao que foi convidada pola libraría Paz.

bottom of page